Rejestr Danych Kontaktowych

 

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

 

Informacje ogólne na temat Rejestru Danych Kontaktowych

Korzyści dla obywatela

Obywatel będzie miał możliwość aktywowania szybkiego kanału komunikacji z administracją, w taki sposób, jak będzie najwygodniej, czyli za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego.

Obywatel będzie miał możliwość otrzymywania informacji od administracji związanej z przypomnieniami o zbliżających się terminach ważności dokumentów wydawanych przez administrację.

Obywatel będzie mógł liczyć na bezpośredni kontakt w sprawach, które administracja będzie prowadziła dla niego i przez to będzie możliwość skrócenia czasu obsługi wniosku lub sprawy.

 

Skorzystaj z Rejestru Danych kontaktowych (RDK):

Jeśli chcesz skorzystać z RDK przez Internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Swoje dane może dopisać każdy kto: ma numer PESEL i jest osobą pełnoletnią.

Aby podać dane musisz przygotować login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowodu oraz telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail.

 

Co musisz zrobić?

1)     Kliknij przycisk Skorzystaj z RDK.

2)     Zostajesz przekierowany na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się do usługi.

3)     Znajdziesz się w RDK. Wybierz przycisk Przekaż dane do RDK. Twoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz PESEL – zostaną przekazane do RDK.

4)     Podaj swoje dane kontaktowe – numer telefonu i/lub adres e-mail.

5)     Potwierdź kodem swoje dane kontaktowe” numer telefonu i/lub adres e-mail.

6)     Możesz to zrobić:

-       Od razu,

-       Później (w ciągu 24 godzin od otrzymania kodów) – skorzystaj wtedy z osobnej usługi: Potwierdź swoje dane kontaktowe w RDK. Nie będziesz musiał się logować do usługi. Przygotuj tylko PESEL.

Kiedy możesz skorzystać?

W dowolnej chwili.

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać?

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 2294).

 

Co musisz zrobić?

1)     Złóż wniosek w urzędzie o dodanie, zmianę lub usunięcie danych kontaktowych.

2)     Potwierdź swoją tożsamość – pokaż urzędnikowi swój dowód osobisty lub paszport.

3)     Przekaz urzędnikowi dwoje dane kontaktowe.

4)     Potwierdź dane kontaktowe, które wprowadził urzędnik, czyli podaj mu kody otrzymane w SMS-ie lub e-mailu. Możesz to zrobić również online. Wtedy skorzystaj z usługi Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK).

Gdzie składasz wniosek?

W dowolnym urzędzie gminy lub innym urzędzie, który ma dostęp do RDK – niezależnie od miejsca.

 

Aktualnie przewidziane jest wysyłanie powiadomień z RDO w 4 przypadkach:

1)     Unieważnienie dowodu osobistego

2)     Masowe unieważnienie warstwy elektronicznej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3)     Zmiana statusu dowodu na „Przyjęty przez urząd”

4)     Zbliżający się termin upływu ważności dowodu osobistego.

 

Wniosek o przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych*/ o aktualizację danych w Rejestrze danych kontaktowych */ o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych* - wyświetl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych - wyświetl