Informacja na temat spraw wojskowych

 

Sprawy wojskowe

 


Stanowisko ds. obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zagórowie prowadzi sprawy wojskowe z zakresu:


- Przeprowadzenia kwalifikacji i rejestracji wojskowej.
- Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
- Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, członkom rodziny żołnierza oraz dla samotnych żołnierzy.
- Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe.
- Uznanie osoby za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
- Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego.
- Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.