Sprostowanie danych zawartych w akcie stanu cywilnego

 

Informacja na temat sprostowania danych zawartych w akcie stanu cywilnego  

Wniosek o sprostowanie iuzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - pobierz