Zawarcie związku małżeńskiego

 

Informacja na temat ślubu cywilnego

Informacja na temat wydania zaświadczenia o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego (ślub konkordatowy)