Dowody osobiste

 

Informacja o dowodach osobistych

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - pobierz

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - pobierz

 

UWAGA!  Wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego należy drukować na jednej kartce formatu A-4 - dwustronnie, w niezmienionej formie.