Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

 

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu 

 

Druk zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz

Druk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy - pobierz

Pełnomocnictwo - pobierz