Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

 

Informacja o zameldowaniu cudzoziemców na pobyt staly i czasowy

 

Druk zgłoszenia pobytu stałego - pobierz

Druk zgłoszenia pobytu czasowego - pobierz

Pełnomocnictwo - pobierz