Oferta realizacji zadania publicznego

 

Formularz uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego  - pobierz

Formularz oferty realizacji zadania publicznego - pobierz

Wzór umowy o realizację zadania publicznego - pobierz