Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wyknujacego usługę świadczoną w ogólnym interesie gopodarczym - pobierz