Podatki i opłaty

Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustaleniu dochodu gospodarstwa rolnego

Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustaleniu dochodu gospodarstwa rolnego
Podstawa prawna:
Art. 217, § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek wydanie zaświadczenia (wniosek powinien zawierać m. in.: dane składającego wniosek, adres, nr NIP lub PESEL, w jakim celu ma być wydane zaświadczenie).

 

II. OPŁATY:
 
Opłata skarbowa:
  • za wniosek - 5,00 zł.
  • za wydanie zaświadczenia - 11,00 zł.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Bez zbędnej zwłoki - najpóźniej do 7 dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Podatkowy - pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia: Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie  za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. Zażalenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego.