Podatki i opłaty

Wstrzymanie wykonania postanowienia

Wstrzymanie wykonania postanowienia/decyzji w związku z prośbą o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia/odwołania
Podstawa prawna:
Art. 164 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 164 Ordynacji podatkowej przed rozpatrzeniem podania o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ podatkowy pierwszej instancji na żądanie strony może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia/decyzji .

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
  • za wniosek - 5,00 zł.
  • za każdy załącznik -0,50 zł.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Podatkowy - pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Nie przysługuje. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.