Podatki i opłaty

Prostowanie oczywistych pomyłek oraz błędów rachunkowych.

Prostowanie oczywistych pomyłek oraz błędów rachunkowych
Podstawa prawna:
Art. 215 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 215, § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może z urzędu lub na żądanie strony, prostować błędy rachunkowe oraz inne oczywiste pomyłki w wydanej przez ten organ decyzji.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek o sprostowanie oczywistych omyłek lub błędów rachunkowych.

 

II. OPŁATY:
 
Opłata skarbowa:
  • za wniosek - 5,00 zł .

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Miesiąc.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat podatkowy -  pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. Zażalenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.