Podatki i opłaty

Terminy płatności podatków

 
Podatek od nieruchomości , rolny i leśny
Płatny jest w następujących ratach :
  • pierwsza rata - do 15 marca bieżącego roku podatkowego
  • druga rata - do 15 maja bieżącego roku podatkowego
  • trzecia rata - do 15 września bieżącego roku podatkowego
  • czwarta rata - do 15 listopada bieżącego roku podatkowego
Podatek od środków transportowych
Płatny jest w następujących ratach :
  • pierwsza rata - do 15.02.2004 r.
  • druga rata - do 15.09.2004 r.
Podatnik może uregulować należność podatkową jednorazowo za cały rok z góry.