Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz

 

ZAPROSZENIE  DO  KONSULTACJI

 

Burmistrz Gminy Zagórów

 

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 

Termin konsultacji: 14  dni, od daty zamieszczenia informacji.

 

Forma konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii w danej kwestii.

 

Do udziału w konsultacjach zaprasza się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Projekt uchwały udostępniony jest na stanowisku ds. świadczeń społecznych,

 w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.zagorow.pl

 

 

Zagórów,  11.08.2016 r.                                                             

 

  

                                                                           BURMISTRZ GMINY

                                                                            /-/ Wiesław Radniecki     

 

ZAŁĄCZNIKI:

Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2017 rok - pobierz

Formularz uwag do programu - pobierz