Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – zawieranie umów najmu na lokale będące w zasobie Gminy Zagórów

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – zawieranie umów najmu na lokale będące w zasobie Gminy Zagórów - wyświetl