Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego i czasowego

 

1. Informacja o wymeldowaniu obywateli polskich i cudzoziemców

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego - pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego - pobierz

Pełnomocnictwo - pobierz

 

 

2. Informacja o wymeldowaniu lub uchyleniu zameldowania w drodze decyzji administracyjnej 

Wniosek o wymeldowanie decyzją administracyjną - pobierz 

Pełnomocnictwo - pobierz