Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

 

1. Informacja dotycząca zameldowania na pobyt stały i czasowy trwajacy ponad 3 miesiące

 

Druk zgłoszenia pobytu stałego - pobierz

Druk zgłoszenia pobytu czasowego - pobierz

Pełnomocnictwo - pobierz

 

 

2. Informacja o zameldowaniu w drodze decyzji administracyjnej 

Wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej - pobierz

Druk zgłoszenia pobytu stałego - pobierz

Druk zgłoszenia pobytu czasowego - pobierz

Pełnomocnictwo - pobierz