Budownictwo i Ochrona Środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odapdami komunalnymi z terenu mieruchomości zamieszkałych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odapdami komunalnymi z terenu mieruchomości zamieszkałych od marca 2020 r. - pobierz

Obowiązki informacyjne z art. 13 RODO - pobierz