Budownictwo i Ochrona Środowiska

Nadawanie numerów ewidencyjnych budynków i nieruchomości.

 
Podstawa prawna
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 roku w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U.Nr 23, poz. 151), Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 roku o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (M.P.Nr 30, poz. 197).
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY
 
1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.
 
II. OPŁATY
 
1.    za wniosek - 5,00 zł.
2.    za każdy załącznik - 0,50 zł.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI
 
Do 30 dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Referat Inwestycyjno-Komunalny  - pok. nr 10
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY
 
14 dni do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 
VI. ZAŁĄCZNIKI
 
Druki do pobrania :
 
 Obowiązki informacyjne z art. 13 RODO - pobierz