Budownictwo i Ochrona Środowiska

Uzyskanie opinii i postanowienia w sprawie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi występującymi przy prowadzeniu zakładów.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Inwestycyjno-Komunalny- pok. nr 8