Budownictwo i Ochrona Środowiska

Uzyskanie postanowienia na podziały i rozgraniczenie nieruchomości.

Podstawa prawna:
 
Art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 46, poz. 543 z 2000 r z późn. zm.) oraz art.123 ust. 1 Kpa.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY
 
1. Wniosek o podział nieruchomości lub rozgraniczenie działek wraz załącznikami.
2. Dwiekopie mapy wstępnego projektu  podziału nieruchomości lub rozgraniczenie działek z zaznaczonym podziałem.
3. Wypis z rejestru gruntów przedmiotowych działek.
 
II. OPŁATY
 
1. Za wniosek - 5,00 zł.
2. Za każdy załącznik  - 0,50 zł.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI
 
Do 30 dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Refarat Inwestycyjno-Komunalny - pokój nr 10
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY
 
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 7 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Zagórowa.
 
VI. UWAGI
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnoskodawca zaostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego - pobierz
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości - pobierz
Obowiązki informacyjne z art. 13 RODO  - pobierz