Budownictwo i Ochrona Środowiska

NIEAKTUALNE - Nabór wniosków na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupeckiego

 
 
 
 
 
6 CZERWCA 2011R. RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU LIKWIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU POWIATU SŁUPECKIEGO NA ROK 2011
 
    Informujemy, iż  od dnia 6 czerwca 2011 r. do 30 września 2011 r.      można składać w urzędach gmin powiatu słupeckiego wnioski o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest.
 
W tym roku zadanie będzie realizowane przez firmę AM Trans Progres            Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sarmacka 7, która została wyłoniona w wyniku przetargu.
 
Wykonawca przeprowadzi prace będące przedmiotem przetargu za cenę:
 
ˇ    łącznie demontaż, transport i unieszkodliwienie 1m2 wyrobów zawierających azbest - 9,86 złoty brutto
ˇ    wyłącznie transport i unieszkodliwienie 1kg wytworzonego odpadu azbestowego - 0,57 złoty brutto
 
Z pomocy finansowej mogą skorzystać osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne zaliczone do sektora finansów publicznych, posiadające nieruchomość na terenie gmin powiatu słupeckiego, które złożą wniosek do urzędu gminy właściwego według miejsca położenia nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.
 
Dofinansowanie do kosztów działania obejmującego łącznie demontaż wyrobów azbestowych oraz transport i unieszkodliwianie wytworzonego odpadu azbestowego i/lub kosztów działania obejmującego wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu azbestowego, składowanego na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy przyznawane będzie                   w wysokości 100%  całościowych kosztów tych działań.
 
Pomoc finansowa nie dotyczy zakładania nowych pokryć dachowych!!!
 
Pomoc finansowa udzielana będzie na pisemny wniosek złożony we właściwym urzędzie gminy, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do "Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest      z terenu Powiatu Słupeckiego na rok 2011".
 
Formularz wniosku oraz regulamin są do pobrania w każdym Urzędzie Gminy, jak również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy ( www.powiat-slupca.pl ).