Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dn. 20.09.2017 r.

 

Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu z dn. 20.09.2017 r. o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach pdejmowanych w sprawach, w których liczba stron pzekracza 20