Ogłoszenie o wynikach konsultacji programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.