Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyświetl