Obwieszczenie Burmistrza Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zagórów” - pobierz

Załącznik „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zagórów” - pobierz