Aktualności

Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska podinspektorów ds. księgowości

Informacja o wynikach naboru

 

na dwa stanowiska podinspektorów ds. księgowości

 w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów

 

Na podstawie art.15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz.1282) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na dwa stanowiska podinspektorów ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Zagórowie, zostały wybrane

 

Pani  Milena Muszyńska zam. Witnica

Pani Beata Górniak zam. Zagórów

 

Uzasadnienie:

Kandydatki spełniły wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonego testu kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej otrzymały najwyższą liczbę punktów.

Posiadane kwalifikacje, wiedza oraz doświadczenie zawodowe pozwalają sądzić, iż kandydatki w pełni wywiążą się z powierzonych obowiązków i pozwolą znacznie zmniejszyć czas wprowadzenia pracowników  w zakres spraw prowadzonych na aplikowanym stanowisku.

 

 

 

                                                                                            Burmistrz Gminy Zagórów

                                                                                               /-/ Roman Kulterman

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko