Aktualności

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do dalszego postępowania konkursowego na wolne stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do dalszego postępowania konkursowego na  wolne stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i obsługi  sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko