Aktualności

Nabór na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 19.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na  na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie - wyświetl

Oświadczenie kandydata - wyświetl

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – KANDYDACI DO PRACY - podstawa przetwarzania - przepis prawa, zgoda - wyświetl

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wyświetl

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko