Aktualności

Ogłoszenie wyników konkursu na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie

 

Informacja o wyniku konkursu na wolne urzędnicze kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko