Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie

 

Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie

Załącznik nr 2 - Regulamin naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie

Kwestionariusz osobowy pdf

Klauzula informacyjna

 

 

Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko