Aktualności

Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 20.08.2018 r. o wszczęciu postępowania

 

Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 20.08.2018 r. o wszczęciu postępowania - wyświetl

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 20.08.2018 r. - wyświetl

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko