Aktualności

Ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu dot. użycia środka ochrony roślin o nazwie Dursban 480 EC

Pismo od Nadleśnictwa Grodziec z dnia 09.01.2018 r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie dot. derogacji na Dursban 480 EC

2. Etykietka środka

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko