Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

INFORMACJA

Burmistrz Gminy Zagórów działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zagórowie został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 04.11.2016 r. do 25.11.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zagórów.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Zagórowie pokój nr 10, lub telefonicznie pod numerem (63) 274-88-09.

 

 

                                                                                                                         Burmistrz Gminy Zagórów

                                                                                                                          /-/ Wiesław Radniecki

 

Załącznik - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko