Aktualności

Nabór ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy kadencja 2016-2019

 

 

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy na kadencję 2016-2019

 

Druki do pobrania:

Karta zgłoszenia - pobierz

Oświadczenia - pobierz

Formularz KRK - pobierz

Lista osób popierających kandydata na ławnika - pobierz

Zaświadczenie lekarskie - pobierz

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko