Aktualności

Postanowienie określające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych o mocy do 4,5 MW każda w obrębie Skokum, gm. Zagórów

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.08.2013 r. 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko