Aktualności

Pismo Centralnej Grupy Energetycznej dot. korespondencji przesłanej do RDOŚ celem uzupełnienia Raportu OOŚ w związku z wezwaniem znak WOO-I.4242.183.2013.KB

 

Pimo Centralnej Grupy Energetycznej dotyczące konespondencji przesłanej do RDOŚ celem uzupełnienia raportu OOŚ w ziwązaku z wezwaniem RDOŚ z dnia 26.07.2013 r nr WOO-I-4242.183.2013.KB

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko