Aktualności

Postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środow. uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2MW" na działce nr 19 w Łomowie

 

Postanowienie o zaweszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o moc 2 MW" na działce nr 19 w miejscowości Łomów

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko