Aktualności

Pismo RDOŚ w sprawie wystąpienia Burmistrza Gminy Zagórów znak IKOS.6220.11.2012 z dnia 03.07.2013 r.

 

Pismo RDOŚ w sprawie wystąpienia Burmistrza Gminy Zagórów znak IKOS.6220.11.2012 z dnia 03.07.2013 r. o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwziecia polegającego na budowie dwóch trubin wiatrowych w obrębie Skokum, Gmina Zagó rów

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko