Aktualności

Raport oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowej w obrębie miejscowości Skokum, Gmina Zagórów

 

W celu otwarcia "Raportu oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowej w obrębie miejscowości Skokum, Gmina Zagórów" z powodu problemów technicznych prosimy o skopiowanie do przeglądarki następującego linku: www.zagorow.pl/userfiles/file/obwieszczenia/EcoHelpSkokum-ZagorowEW.pdf

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko