Aktualności

Opinia PPIS dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW", inwestycja realizowana będzie na działce Nr 19 obręb Ł

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia na etapie decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia polegającego na "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW", inwestycja realizowana będzie na działce Nr 19, obręb Łomów, gm. Zagórów

mapa dotycząca opinii 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko