Aktualności

Pismo RDOŚ w Poznaniu dotyczące wystąpienia Burmistrza Gminy Zagórów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w ob

 

Pismo RDOŚ w Poznaniu dotyczące wystąpienia Burmistrza Gminy Zagórów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w obrębieSkokum, gm. Zagórów

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko