Aktualności

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2MW" inwestycja realizowana będzie na działce Nr 1256 obr

 

Plik nr 1

Plik nr 2

Plik nr 3

Plik nr 4

Plik nr 5

Plik nr 6

Plik nr 7

Plik nr 8

Plik nr 9

Plik nr 10

Plik nr 11

Plik nr 12

Plik nr 13

Plik nr 14

Plik nr 15

Plik nr 16

Plik nr 17

Plik nr 18

Plik nr 19

Plik nr 20

Plik nr 21

Plik nr 22

Plik nr 23

Plik nr 24

Plik nr 25

Plik nr 26

Plik nr 27

Plik nr 28

Plik nr 29

Plik nr 30

Plik nr 31

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko