Aktualności

Informacja dot. pracy Urzędu w dniu 24.12.2012r.

 

 

 

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 24 grudnia 2012 r. URZĄD MIEJSKI W ZAGÓROWIE BĘDZIE NIECZYNNY.

W sprawach nagłych dot. Urzędu Stanu Cywilnego  proszę dzwonić pod numer 722 323 357

 

                                                     BURMISTRZ

                                              /-/ Wiesław Radniecki

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko