Aktualności

Wyłączenie sygnału analogowego telewizji naziemnej na terenie Wielkopolski

 

Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wyłączenia sygnału analogowego telewizji naziemnej na terenie Województwa Wielkopolskiego

 

Materiał na temat wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w Województwie Wielkopolskim

 

Broszura informacyjna - do wglądu w Urzędzie bądź na stronie internetowej: www.zagorow.pl 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko