Aktualności

Informacja ze spotkania warsztatowego poświęconego wypracowaniu koncepcji dla prowadzenia działań socjalno-medycznych i funkcjonowania Ośrodka Parafii Ewangelicko-Augsburskiej filiał w Zagóro

 

 

Informacja ze spotkania warsztatowego poświęconego wypracowaniu koncepcji dla prowadzenia działań socjalno - medycznych i funkcjonowania Ośrodka Parafii Ewangelicko - Augsburskiej filiał w Zagórowie

 

Zdjęcie Nr 1

Zcjęcie Nr 2

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko