Aktualności

Informacja o składaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników

UWAGA ROLNICY !
Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników!
Informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. zostały zmienione przepisy regulujące zasady składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Po zmianie przepisów, aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producenci rolni muszą złożyć  wniosek do wójta, burmistrza (prezydenta miasta)  właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym    dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.: - od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., - od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. Pieniądze wypłacane będą w terminach: 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju napędowego. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wynosi 81,70 zł W najbliższym czasie zostanie również udostępniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Aktualne informacje  uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zagórowie, ul. Kościelna 4, pokój nr 4, tel. 63 27 48 806
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko