Aktualności

Okólnik dotyczący nazw miejscowości

 
 
Okólnik Nr 1/2011
Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 31 grudnia 2011  roku
w sprawie dostosowania  nazewnictwa miejscowości do zgodności z danymi Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego  "TERYT".
Do mieszkańców wsi - Kopojno - Parcele                    /Kopojno Parcele/
Do mieszkańców wsi - Łazińsk Pierwszy                      /Łazińsk I/
Do mieszkańców wsi - Łazińsk Drugi                           / Łazińsk II/
Do mieszkańców wsi - Oleśnica - Folwark                 /Oleśnica Folwark/
 
Wobec zaistniałej sytuacji używania niewłaściwych nazw miejscowości, niezgodnych z urzędowymi nazwami miejscowości określonymi w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego "TERYT" dla niżej wymienionych miejscowości
1.    Łazińsk I                      a powinno się używać                Łazińsk Pierwszy
2.    Łazińsk II                     a powinno się używać                Łazińsk Drugi
3.    Oleśnica Folwark      a powinno się używać               Oleśnica - Folwark
4.    Kopojno Parcele       a powinno się używać                Kopojno - Parcele
 
przypominam i zobowiązuję
wszystkich do używania we wszystkich dokumentach, opracowaniach i jakichkolwiek innych formach posługiwania się danymi adresowymi zawierającymi miejsce zamieszkania właściwych, urzędowych nazw miejscowości.
Jednocześnie systematycznie należy dokonywać  zmian wadliwych nazw miejscowości i używać prawidłowych w nowo tworzonych dokumentach osobowych, majątkowych i jakichkolwiek innych.
Zaniechanie właściwego używania prawidłowych nazw miejscowości obciąża wszelkimi ryzykami osobę dokonującą takich zaniechań.
 
Burmistrz Gminy Zagórów
                                                                                                           Wiesław Radniecki 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko