Informacja o zebraniu mieszkańców Zagórowa

 
 
Informacja o zebraniu mieszkańców Zagórowa
 
 
 
W dniu 16 listopada o godz. 18-tej  w Urzędzie Miejskim w Zagórowie /sala posiedzeń/ odbędzie się zebranie mieszkańców Zagórowa. Tematem zebrania będzie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie nazwy ulicy w Zagórowie.
 
 
 
 
                                                                                  BURMISTRZ
 
                                                                            /-/ Wiesław Radniecki