Gospodarka gruntami

Sporządzanie umów dzierżawy.

 
Podstawa prawna:
Ustawa z 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1991r. Nr 7, poz. 24, Nr 45, poz. 199, Nr 103, poz. 448, Nr 104, poz. 450 i Nr 107, poz. 464 oraz z 1992r. Nr 21, poz. 85.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. Wniosek o sporządzenie umowy.
2. Dokumenty uprawniające do posiadania, użytkowania gospodarstwa ( akt własności, postanowienie sądowe).
3. Wypisy z rejestru gruntów.
4. Opinia KRUS.
 
II. OPŁATY:
 
1. Za sporządzenie umowy dzierżawy - 150 zł.
 
III. TERMIN SPORZĄDZENIA UMOWY:
 
2 tygodnie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - 1 miesiąc.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Stanowisko d/s gospodarki gruntami - pok. nr 10.
 
V. UWAGI:
 
W przypadku braku kompletu dokumentów strony wzywane są do ich uzupełnienia.